Været på Meldal

Fredag
°C
Lørdag
°C
Søndag
°C
Værvarsel fra yr.no

INNLANDSFISKE

Meldal grunneierlag selger overbygningskort for område 1,3,5,6 og 8 på kartet du finner her. Overbygningkortet kan kjøpes på Inatur eller Coop Å, Coop Meldal, Turistinformasjon Løkken

Alle vatna/tjønnene det selges fiskekort på har ørretbestand. Noen vann har  i tillegg
har røyebestand.  Fiskekortene gjelder fiske med stang snøre og oter.
Garnfiske er ikke med  og må avtales direkte med grunneier

Det selges fiskekort for stang, snøre og oter i følgende vatn/tjønner på område 1:

Resvatnet, Tjønnene på Gravurdfjellet, Bjugntjønnene, Langvatnet (Jøldalen),
Holmtjønna (Jøldalen), Dalstjønna, 
Storvatnet (Lomtjønna), Litjholtvatnet (Vestsida), Bjørtjønna. 

Det selges fiskekort for bare snøre og stang i følgende vatn/ tjønner:

Merratjønna, Høglitjønna (Meldalsida), Kaldtjønna, Morrtjønna, Seggeltjønna,
Svartvatnet, Rogntjønna, Rosstjønna, Fjelltjønna, Grågårdstjønna

område 3 Frillsjøen er det både ørret og røye. Fiskeredskap er snøre, stang og oter

Område 5 er statskog for info om tilatt fiskeredskap på akturlt vatn kontakt Statskog. 

Område 6  gjelder fiskekortet fiske med stang og snøre i Sagelva, Svorka (østsida),
Stavelistilla (østsida) og 
Bukkvatnet hvor også fiske med oter er tillatt.

område 8 østsiden dekker fiskekortet fiske med stang,snøre og oter

Meldal grunneierlag har vært med i styringsgruppa for fjellfiske i trollheimen.
Det skal blandt annet utarbeides et felles kart for innlandsfiske for kommunene rundt
Trollheimen.
For mer info se: 
http://midtnorsknatur.no/nb-NO/Trollheimen/Fjellfiske/OmFjellfiske.aspx

Meldal Grunneierlag  -  Kontaktperson: Odd Petter Damli -  epost: post@meldalgrunneierlag.no
Meldal Storviltråd - Kontaktperson: Bård Kalstad -  e-post: baarkal@online.no